K.Lust&zn Oostzaan
Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Loonbedrijf K. Lust & Zn. VOF kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Loonbedrijf K. Lust & Zn. VOF, en/of omdat u deze zelf door het sturen van een e-mail aan Loonbedrijf K. Lust & Zn. VOF verstrekt.

Loonbedrijf K. Lust & Zn. VOF kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Loonbedrijf K. Lust & Zn. VOF gegevens nodig heeft:

Loonbedrijf K. Lust & Zn. VOF verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Loonbedrijf K. Lust & Zn. VOF uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Loonbedrijf K. Lust & Zn. VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Loonbedrijf K. Lust & Zn. VOF verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Loonbedrijf K. Lust & Zn. VOF worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Loonbedrijf K. Lust & Zn. VOF gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@lustoostzaan.nl. Loonbedrijf K. Lust & Zn. VOF zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Loonbedrijf K. Lust & Zn. VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Loonbedrijf K. Lust & Zn. VOF maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Loonbedrijf K. Lust & Zn. VOF verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Loonbedrijf K. Lust & Zn. VOF op via contact@lustoostzaan.nl.

Loonbedrijf K. Lust & Zn. VOF is als volgt te bereiken:

Postadres: De Haal 141 , 1511 AP Oostzaan
Vestigingsadres: De Haal 141 , 1511 AP Oostzaan
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 35025142
Telefoon: 075 6843497
E-mailadres: contact@lustoostzaan.nl