K.Lust&zn Oostzaan

Natuurbeheer

Ons bedrijf werkt mee voor het realiseren van natuurdoelstellingen.
Als Loonbedrijf kunnen wij werkzaamheden op dat vlak verrichten o.a. het maaien en afvoeren van gras, riet en ruigte en op foto 2 en 3 ziet u een door ons aangelegd mooi stukje natuur in Het Oostzanerveld.